Izdelava videoporočila dogodka.
Naročnik: Društvo za marketing Slovenije