Izvedba video predstavitev nominirancev in izdelava animacij za uporabo na dogodku. YT Kanal
Prenos dogodka vživo.