Snemanje, montaža in celostna izvedba projekta predstavitve mesta Kamnik in turitične ponudbe.
Naročnik: TIC Kamnik