Predstavitev izdelka – mobilni bar – Wbar
Naročnik: Koželj d.o.o.