Obiskali smo jih na sejmu FormaTool, kjer se je robot pomeril s Ĩlani slovenske izbrane vrste.